Våre tjenester

Jeg har ansatt over 200 personer, formet karrierer og satt sammen team. I alle ansettelser har personlighet og verdigrunnlag alltid trumfet den beste CV. For meg er personlighet og verdigrunnlag vel så viktig, så lenge kandidaten har grunnleggende kompetanse!

Har du tenkt å levere anbud på en rammeavtale?

Anbudsbesvarelsen (tilbudet) styres i stor grad av tildelingskriteriene. Det er den enkle delen!

Når jeg tar fatt på oppgaven med å formulere et tilbud for en spesifikk anbudskonkurranse, betrakter jeg det som å male et overbevisende bilde på papiret. Kunstneren bak et vinnende tilbud behersker kunsten av å uttrykke seg konsist, se mulighetene i tekstutlysning og se «utenfor boksen».

«Velvalgt tekst dekker over kjedelig fakta»

Tekst er vel så avgjørende som prisene du leverer. Ofte glemmes det at de som skal vurdere anbudet er mennesker som påvirkes.

Jeg veileder deg gjennom den komplekse prosessen med å formulere tilbud som er både presist og økonomisk forsvarlig. Hvert anbud og oppdrag er unikt, og må tilpasses individuelt.

La oss sammen skape en anbudstekst som oppfyller, sikrer og skaper verdi.

Ta kontakt, jeg er din partner gjennom hele anbudsprosessen frem til en vinnende rammeavtale!

Pris på bistand på anbudstjeneste er 590 kroner pr time.

Enten det kalles interimledelse, management-for-hire, midlertidig leder eller ledervikar, så handler det om én essensiell ting: Å få rask tilgang til riktig lederkompetanse i en avtalt periode.

Behovet for en interimleder kan oppstå brått og uventet av forskjellige årsaker – fra sykdom og permisjoner til omstilling, strategiske endringer og andre typer forandringer som er konstante i virksomheter.

Det bør og skal ta tid å erstatte en leder og å finne den rette personen med den nødvendige kompetansen. La meg hjelpe deg!

Jeg bistår deg i utfordringen med glød og engasjement, og sørger for at din virksomhet har den ledelseskompetansen den trenger – midlertidig og med den kvaliteten du forventer. Kanskje er det jeg som blir Interimlederen som møter opp?

Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker en rask leder for en periode.

Fastpris for management for hire er 690 kroner timen.

Rekruttering er en utfordrende og ofte undervurdert oppgave. Det å sikre at en kandidat ikke bare har nødvendige ferdigheter, men også passer inn i bedriftskulturen og har riktige verdier, krever grundig gjennomtenkning.

«Har vi virkelig tenkt igjennom hva vi trenger, hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet … og…er opplæringen tilstrekkelig for å oppnå ønskede resultater?»

Min tilnærming går utover standardmetoder som tørre intervjuer, referansesjekk og digitale verktøy.

Jeg tror på å starte med det viktigste først: Hvem er du, og hvilke verdier bringer du med deg?

Første del av intervjuprosessen vil som oftest foregå over en kopp kaffe i en avslappet atmosfære for å avdekke den virkelige essensen av kandidaten.

I tillegg til tradisjonelle spørsmål om faglige kvalifikasjoner, er personlige aspekter vel så viktig. Disse elementene gir innsikt i kandidatens karakter og gir verdifull informasjon på om personen passer inn i bedriftskulturen. Jeg tror på å se bak tall og statistikk, og ikke la CV alene være en avgjørende faktor.

I all rekruttering vil det også utføres headhunting. Ofte vet ikke den riktige at hen ønsker ny jobb, før jeg tar kontakt.

Jeg står klar til å bistå dere i hele prosessen!

Fastpris på rekruttering av medarbeider: 39 000 kroner / + annonsering på finn.

Fastpris på rekruttering av leder: 47 000 kroner / + annonsering på finn.

Rekruttering er en utfordrende og ofte undervurdert oppgave. Det å sikre at en kandidat ikke bare har nødvendige ferdigheter, men også passer inn i bedriftskulturen og har riktige verdier, krever grundig gjennomtenkning.

«Har vi virkelig tenkt igjennom hva vi trenger, hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet … og…er opplæringen tilstrekkelig for å oppnå ønskede resultater?»

Min tilnærming går utover standardmetoder som tørre intervjuer, referansesjekk og digitale verktøy.

Jeg tror på å starte med det viktigste først: Hvem er du, og hvilke verdier bringer du med deg?

Første del av intervjuprosessen vil som oftest foregå over en kopp kaffe i en avslappet atmosfære for å avdekke den virkelige essensen av kandidaten.

I tillegg til tradisjonelle spørsmål om faglige kvalifikasjoner, er personlige aspekter vel så viktig. Disse elementene gir innsikt i kandidatens karakter og gir verdifull informasjon på om personen passer inn i bedriftskulturen. Jeg tror på å se bak tall og statistikk, og ikke la CV alene være en avgjørende faktor.

I all rekruttering vil det også utføres headhunting. Ofte vet ikke den riktige at hen ønsker ny jobb, før jeg tar kontakt.

Jeg står klar til å bistå dere i hele prosessen!

Fastpris på rekruttering av en medarbeider: 39 000 kroner / + annonsering på finn.

Fastpris på rekruttering av en leder: 47 000 kroner / + annonsering på finn.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.